ARCHIWUM WYDARZEŃ OTWARTYCH


MEET THE MASTER 3

22491881_678088409047390_3521390156556162427_n

MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE EMISJI CO2 W RAMACH EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI

baner na stronę CZERWIEC

MEET THE MASTER 2

stopka

 MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE EMISJI CO2 W RAMACH EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI

baner-na-strone-styczen

DOSKONALENIE SYSTEMU MONITOROWANIA ORAZ COROCZNE RAPORTOWANIE DANYCH WPŁYWAJĄCYCH NA POZIOM PRZYDZIAŁU UPRAWNIEŃ

Baner - doskonalenie systemu monitorowania 2016

JAK POZYSKAĆ NOWE DOTACJE NA INNOWACJE ORAZ OZE

Jak uzyskać dotacje

PRAWIDŁOWE KARTY CHARAKTERYSTYKI PO 1 CZERWCA 2015 R.

Banner_Prawidłowekarty charakterystyki po 1 czerwca 2015

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O DOTACJE

banner_procedura przygotowania wniosków o dotacje w latach 2014-20

FINANSOWANIE BUDOWY FARM FOTOWOLTAICZNYCH

banner_Finansowanie budowy farm fotowoltaicznych

OPRACOWYWANIE TARYF DLA CIEPŁA

baner Opracowywanie taryf dla ciepła

BIAŁE CERTYFIKATY W 2015 ROKU

Baner Białe Certyfikaty w 2015 r1

UNIKANIE BŁĘDÓW I ZAGROŻEŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Baner Administracja Publiczna

OPERATY OCHRONY POWIETRZA W PRAKTYCE

91fa52405788989fa74aa427359d2a76dcaef6ae

KOGENERACJA W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH OD A DO Z

baner kogeneracja odadoz

JAK MONITOROWAĆ I RAPORTOWAĆ DANE NA POTRZEBY EU ETS?

Baner Jak monitorować i raportować dane - Kopia

SZKOLENIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

960x315

OCENA JAKOŚCI PALIW I ANALIZY LABORATORYJNE NA POTRZEBY EU ETS

BANER OCENA JAKOŚCI

ELEKTRONICZNE FORMULARZE W EU ETS

BANER Elektroniczne formularze1

HANDEL EMISJAMI CO2 W PRAKTYCE

Baner Handel emisjami

ZMIANY W PODATKACH – WARSZTAT PRAKTYCZNY

baner zmiany w podatkach

ŚRODKI TRWAŁE I ROZLICZANIE INWESTYCJI DLA NIE FINANSISTÓW

banerek środki trwałe

NOWE FORMULARZE DOTYCZĄCE MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH ORAZ PRAWIDŁOWY NADZÓR NAD WAGAMI

baner nowe formularze

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W ASPEKCIE PIT,CIT,VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OD 2013 DO 2014 ROKU

Baner koszty uzyskania przychodu

PODRÓŻE SŁUŻBOWE Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW PODATKOWYCH

BANER PODRÓŻE SŁUŻBOWE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW – WARSZTAT

banerek naliczanie wynagrodzeń

JAK DOSTOSOWAĆ PROCES MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH DO WYMAGAŃ III OKRESU EU ETS ORAZ PRAWIDŁOWO NADZOROWAĆ WYPOSAŻENIA POMIAROWE?

Baner jak monitorować

 JEDNOSTKI KOGENERACJI W POLSKICH BIOGAZOWNIACH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRZESIĘBIORCÓW

Banner_nowastrona

 OCENA JAKOŚCI PALIW NA POTRZEBY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI

Banner_nowastrona_OCENA-JAKOŚCI-PALIW-IIEDYCJA

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ksiegowosc baner

ROZLICZANIE ZUS – PODSTAWY

baner rozliczanie zus

 

JEDNOSTKI KOGENERACJI W POLSKICH BIOGAZOWNIACH – PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

kogeneracja 2013

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bannerweb2222

OCENA JAKOŚCI PALIW NA POTRZEBY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI

22.05.2013 OCENA-JAKOŚCI-PALIW

  OPERATY OCHRONY POWIETRZA W PRAKTYCE

22-23.05.2013 Operaty Ochrony Powietrza

 NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Banner_nowastrona_oOnoweregulacje

FARMY WIATROWE – PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI OD STRONY EKOLOGICZNEJ

FARMY

 WDROŻENIE BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W 2013 R. – PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORSTW

wydarzenie

JEDNOSTKI KOGENERACJI W POLSKICH BIOGAZOWNIACH – PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

baner na str kogeneracja

 NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Banner_nowastrona_oOnoweregulacje

AKCYZA OD WYROBÓW WĘGLOWYCH

AKCYZA

WDROŻENIE BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W 2013 – PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORSTW

BIAŁE

 WDROŻENIE BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W 2013 R. – PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORSTW

BIAŁE CERYFIKATY

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE, JAKO FORMA FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM PRYWATNYM W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE

ppp

NOWY PLAN MONITOROWANIA EMISJI CO2

MONITOROWANIE

NOWE PRAWO ENERGETYCZNE W CIEPŁOWNICTWIE – PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO NOWYCH ROZWIĄZAŃ

SGSDFG

REACH I CLP. DALSZY UŻYTKOWNIK A PRZEKAZYWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI Z ŁAŃCUCHA DOSTAW

5.10.2012 REACH

AKCYZA OD WYROBÓW WĘGLOWYCH

baner_akcyza_wegiel

NOWY PLAN MONITOROWANIA EMISJI CO2 ORAZ PRAWIDŁOWE NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO

BANER MONIT

NOWY PLAN MONITOROWANIA EMISJI CO2 ORAZ PRAWIDŁOWE NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO

OBRAZEK

TRYB ZMIAN TARYFY DLA CIEPŁA W OKRESIE JEJ OBOWIĄZYWANIA – WARSZTAT PRAKTYCZNY

FDB

 OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA WEDŁUG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

4.07.2012 OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

ORGANIZACJA SYSTEMU CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM

3.07.2012 CONTROLLING

REACH I CLP. DALSZY UŻYTKOWNIK A PRZEKAZYWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI Z ŁAŃCUCHA DOSTAW

26.06.2012 REACH

ZASADY KSZTAŁTOWANIA I KALKULACJI TARYF W ENERGETYCE CIEPLNEJ

30.05.2012 TARYFY CIEPŁA

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU HANDLU EMISJAMI PO 2013 ROKU – PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORSTW

29.05.2012 HANDEL EMISJAMI

ZASADY KALKULACJI I ZATWIERDZANIA TARYF DLA PALIW GAZOWYCH

24.05.2012 TARYFY GAZOWE

ZASADY KSZTAŁTOWANIA I KALKULACJI TARYF W ENERGETYCE CIEPLNEJ

25.04.2012 TARYFY CIEPŁA