JAK DOSTOSOWAĆ PROCES MONITOROWANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH DO WYMAGAŃ III OKRESU EU ETS ORAZ PRAWIDŁOWO NADZOROWAĆ WYPOSAŻENIA POMIAROWE?

 Termin: 12.09.2013
Miejsce:Katowice

Cena: 790 zł + 23% VAT

Termin: 26.09.2013
Miejsce:Warszawa

Cena: 790 zł + 23% VAT

 

Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu na temat dostosowania procesu monitorowania gazów cieplarnianych do wymagań III okresu EU ETS oraz prawidłowe nadzorowanie wyposażenia pomiarowego.

Zapraszamy do uczestnictwa w  spotkaniach we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Rzeszowie, które mają na celu omówienie bieżących zmian dotyczących monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2. Zamierzeniem warsztatu jest przekazanie Państwu praktycznych informacji na temat zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji, które weszły od 2013 r., a także o tym jak kontrolować urządzenia pomiarowe, aby spełniać niezbędne normy. Podczas spotkania zdobędą Państwo wiedzę, która ułatwi i usprawni codzienną pracę w przedsiębiorstwie.

 

Najważniejsze zagadnienia:

 

– Zmiany formalne w zakresie monitorowania, raportowania, weryfikacji w systemie handlu uprawnieniami od roku 2013

– Obecny stan wdrażania przewodników i wytycznych do rozporządzeń oraz prezentacja założeń wybranych dokumentów

 – Plan monitorowania

– Kontrola nad urządzeniami pomiarowymi w kontekście najnowszych rozporządzeń

– Procedury prowadzącego instalacje

– Wymagane częstotliwości poboru paliw i surowców

– Zmiany w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów

 

Do udziału zapraszamy:

 • Dyrektorów departamentów zarządzania emisjami
 • Dyrektorów departamentów obrotu energią
 • Dyrektorów operacyjnych i ds. strategii
 • Dyrektorów departamentów handlu
 • Dyrektorów departamentów ochrony środowiska
 • kierowników handlu energią
 • Kierowników handlu emisjami
 • Kierowników wydziału ochrony środowiska
 • Specjalistów ds. ochrony środowiska
 • Specjalistów ds. zarządzania energią
 • Specjalistów ds. handlu emisjami
 • Specjalistów ds.kontroli i eksploatacji
 • Członków zarządu
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw energetyki cieplnej
 • Przedstawicieli elektrociepłowni i elektrowni

 

W   W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
tel. 22 299 02 63
email: konferencje@ckbpremium.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

PATRONI MERYTORYCZNI:

ghg_mod

kaspolab_mod

PATRONI MEDIALNI:

klimatyzacja_mod

ogrzewnictwo_pl_modelektroonline_modeodpady_mod

portalenergia_mod (2)

ogrzewanie.info.pl_mod

elektryka_mod

budownictwoorg_modekonews_mod

ecomenager_mod