MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE EMISJI CO2 W RAMACH EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI


Monitorowanie emisji CO2 jest obowiązkiem wielu przedsiębiorstw. Ciągłe zmiany w rozporządzeniach sprawiają, że instalacje muszą nieustannie dostosowywać proces monitorowania i raportowania emisji CO2 do wymagań Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu, na którym najlepszy ekspert w branży wyjaśnią szczegółowo jak monitorować i raportować dane na potrzeby EU ETS.

Do udziału zapraszamy:

Kadrę zarządzającą oraz specjalistów z zakresu handlu emisjami i ochrony środowiska.

Cena zawiera:

  • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej 
  • Lunch
  • Poczęstunek w czasie przerw szkoleniowych
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

 

PROGRAM SZKOLENIA:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

Podstawowe informacje na temat EU ETS
Wymagania prawne w ramach EU ETS
Plan monitorowania

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

Systemy pomiarowe
Ocena niepewności
Współczynniki obliczeniowe

13.00 – 13.45 Lunch

Sprawozdawczość w ramach EU ETS
Obowiązki systemowe prowadzącego instalację
Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji

16.15 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Termin: 21 stycznia 2017
Miejsce: Katowice

Cena: 790 zł + 23% VAT

Termin: 4 kwiecień 2017
Miejsce: Kraków

Cena: 790 zł + 23% VAT

Termin: 27 kwiecień 2017
Miejsce: Warszawa

Cena: 790 zł + 23% VAT

Termin: 6 czerwiec 2017
Miejsce: Warszawa

Cena: 790 zł + 23% VAT

Termin: 20 czerwiec 2017
Miejsce: Katowice

Cena: 790 zł + 23% VAT

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz szczegółowego programu szkolenia zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
tel. 22 299 02 63
email: konferencje@ckbpremium.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy