NOWY PLAN MONITOROWANIA EMISJI CO2 ORAZ PRAWIDŁOWE NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO

Termin: 11.09.2012
Miejsce: Katowice

Termin: 27.09.2012
Miejsce: Wrocław

Termin: 23.10.2012
Miejsce: Warszawa

Termin: 20.11.2012
Miejsce: Gdańsk

Termin: 27.11.2012
Miejsce: Kraków

Termin: 26.06.2013
Miejsce:Kraków

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które ma na celu omówienie bieżących zmian dotyczących monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO₂. Zamierzeniem warsztatu jest przekazanie Państwu praktycznych informacji na temat prawidłowego wypełniania nowego formularza planu monitorowania, a także przekazania informacji o tym jak kontrolować urządzenia pomiarowe, aby spełniać niezbędne normy. Podczas spotkania zdobędą Państwo wiedzę, która ułatwi i usprawni codzienną pracę w przedsiębiorstwie.

 

Najważniejsze zagadnienia:

– nowy plan monitorowania emisji CO₂

– kontrola urządzeń pomiarowych

– procedury prowadzącego instalacje

– zmiany w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów

– przewodniki i wytyczne do rozporządzeń

 

Warsztat ma na celu:

– rozwiązanie problemów związanych z nowym formularzem planu monitorowania emisji CO₂

– przedstawienie prawidłowego sposobu kontroli urządzeń pomiarowych

– konsultację z audytorem wiodącym EU ETS

– wymianę doświadczeń między uczestnikami

 

Do udziału zapraszamy:

–  Dyrektorów departamentów zarządzania emisjami

–  Dyrektorów departamentów obrotu energią

–  Dyrektorów operacyjnych

–  Dyrektorów departamentów handlu

–  Dyrektorów ds. strategii

–  Dyrektorów departamentów ochrony środowiska

–  Kierowników handlu energią

–  Kierowników handlu emisjami

–  Kierowników wydziału ochrony środowiska

–  Specjalistów ds. ochrony środowiska

–  Specjalistów ds. zarządzania energią

–  Specjalistów ds. handlu emisjami

–  Specjalistów ds. kontroli i eksploatacji

–  Członków zarządu

–  Przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych

–  Przedstawicieli przedsiębiorstw energetyki cieplnej

–  Przedstawicieli elektrociepłowni

–  Przedstawicieli elektrowni

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
tel. 22 299 02 63
email: konferencje@ckbpremium.pl

 

PATRONI MEDIALNI:

ogrzewnictwo_pl_modklimatyzacja_modczystaenegia_modecomenager_mod