OCENA JAKOŚCI PALIW NA POTRZEBY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI

Termin: 17.09.2013
Miejsce: Warszawa
Cena:  1190 zł + 23% VAT

 

Termin: 22.05.2013
Miejsce: Katowice
Cena: do 2.05.2013 – 990 zł + 23% VAT;  po 2.05. 2013 – 1090 zł + 23% VAT

Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu na temat „Oceny jakości paliw na potrzeby europejskiego systemu handlu emisjami”. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, na którym dowiedzą się Państwo jakie zmiany w zakresie poboru próbek wprowadza rozporządzenie 601/2012. Spotkanie będzie okazją do pozyskania informacji jak wyznaczać częstotliwość analiz paliw i surowców oraz kto powinien korzystać z formularza do wyznaczania częstotliwości, który znajduje się na stronie KOBIZE. Warsztat to okazja do rozwiązania wątpliwości co się dzieje w przypadku gdy paliwa/surowca nie ma w tabeli lub gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie tak często robić analiz jak wymaga tego załącznik VII oraz kiedy można zastosować kryterium nieracjonalnych kosztów w odniesieniu do konieczności zwiększenia częstotliwości analiz. Dowiedzą się Państwo jakie są procedury systemowe i wymagania formalne oceny adekwatności i planu poboru próbek. Najdłuższym panelem szkolenia będą zasady pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych według norm PN i ISO.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
tel. 22 299 02 63
email: konferencje@ckbpremium.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Jakie zmiany w zakresie poboru próbek wprowadza rozporządzenie 601/2012?
 • Jak należy wyznaczać częstotliwość analiz paliw i  surowców?
 • Kto powinien korzystać z formularza do wyznaczania częstotliwości analiz ze strony KOBIZE?
 • Ocena adekwatności poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
 • Plan poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
 • Zasady pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych według norm PN i ISO

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 28 kwietnia 2011 obowiązująca od 21 czerwca 2011 (Dz. U. nr 122, poz. 695)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy
 • Formularz w postaci pliku MS Excel do wyznaczania częstotliwości analiz (dostępny na stronie WWW. KOBIZE.PL)

Do udziału zapraszamy:

 • Dyrektorów departamentów zarządzanie emisjami
 • Dyrektorów departamentów obrotu energią
 • Dyrektorów operacyjnych
 • Dyrektorów departamentów handlu
 • Dyrektorów ds. strategii
 • Dyrektorów departamentów ochrony środowiska
 • Kierowników handlu energią i emisjami
 • Kierowników wydziału ochrony środowiska
 • Specjalistów ds. ochrony środowiska
 • Specjalistów ds. zarządzania energią
 • Specjalistów ds. kontroli i eksploatacji
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw energetyki cieplnej
 • Przedstawicieli elektrociepłowni i elektrowni
 • Osoby nadzorujące pobory prób
 • Działy rozliczeń paliw w firmie
 • Działy nawęglania
 • Laboratoria

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

PATRONI MEDIALNI:

ioze_modozepl_modogrzewnictwo_pl_modklimatyzacja_modelektryka_modFaktyGospodarcze_mod

 

ogrzewanie.info.pl_mod

gramwzielone_mod

portalenergia_mod (2)

 

Stacja benzynowa Petrolnet