REACH i CLP. DALSZY UŻYTKOWNIK A PRZEKAZYWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI Z ŁAŃCUCHA DOSTAW

Termin: 26.06.2012
Miejsce: Warszawa

Termin: 05.10.2012
Miejsce: Łódź

Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu na temat REACH i CLP. Dalszy użytkownik a przekazywanie i stosowanie informacji z łańcucha dostaw. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które ma na celu omówienie zmian w rozporządzeniu REACH dotyczącym bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację oraz ocenę. Zamierzeniem warsztatu jest przekazanie Państwu praktycznych informacji na temat przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, a także obowiązków jakie spoczywają na dalszym użytkowniku. Jesteśmy przekonani, że przekazana Państwu wiedza, przyniesie wymierne korzyści.

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • Aktualizacja informacji na temat rozporządzenia REACH
 • Jak skutecznie zbierać i przekazywać informacje o substancjach
 • Karta charakterystyki – kiedy dostarczyć, jak aktualizować, kary z nią związane
 • Scenariusze narażania – kto powinien je sporządzić, jak wprowadzić, jak powinny wyglądać, co zawierać
 • Obowiązki dalszego użytkownika pod kątem oceny bezpieczeństwa chemicznego
 • Rola dostawcy wg rozporządzenia CLP – nowa klasyfikacja, nowe oznakowanie
 • Obowiązki wg ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Do udziału zapraszamy:

Producentów i importerów wyrobów zawierających substancje określone w art. 57 rozporządzenia, lub które w sposób zamierzony uwalniają substancje chemiczne podczas stosowania, m.in.:

 • Producentów i importerów chemikaliów przemysłowych
 • Producentów i importerów materiałów budowlanych
 • Producentów i importerów zabawek
 • Producentów i importerów maszyn
 • Producentów i importerów kosmetyków
 • Producentów i importerów tekstyliów
 • Producentów opakowań
 • Producentów preparatów – farb, lakierów, olejów, środków czyszczących
 • Profesjonalnych użytkowników chemikaliów
 • Producentów substancji lub preparatów chemicznych
 • Importerów substancji lub preparatów chemicznych

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 299 02 63
email: konferencje@ckbpremium.pl

PATRONI MEDIALNI:

ogrzewnictwo_pl_modklimatyzacja_mod

 

 

egospodarka_modportfel_mod